fredag 13. februar 2009

NAV - Norske Arbeiderpartis Vinterkulde

Jeg er forbauset.
Når statsminsiteren sier han skal fremlegge en melding om problemene i NAV i mars 2009.
Og at den ansvarlige minister ikke tar mindretallet i stortingets forespørsel om en redegjørelse om hva som faktisk skjer i denne nye etaten.

Det er for meg faktisk en gåte at personer som plutselig er arbeidsløse som følge av at deres arbeidsgiver er konkurs, må vente opp til 2-3 måneder for å få utbetalt hva loven foreskriver. "Henvend deg til Sosialkontoret inntil din sak er besluttet".
Altså: Overlat statens ansvar til kommunene, og deres budsjetter. Slik at disse i etterhånd kan bruke av sine personalressurser til å krangle om refusjoner, i stedet for å ha fokus på de som trenger hjelp der og da.

Da tenker jeg:
Hvilken dokumentasjon skal til for å bevise at vedommende er blitt arbeidsløs som følge av konkurs?
Finnes ikke dokumentasjon god nok i Brønnøysundregistrene?
Sammen med å fremvise siste lønnslipp fra det selskap som er konkurs, burde det være en saksbehandling som ikke bør ta mer enn 5 minutter.

Jeg har ingen forståelse for at skatte- og avgiftspengene skal forvaltes på en måte som gjør at de som trenger bistand her og nå, skal bli gjenstand for spill av penger innen NAVs saksbehandling.

Jeg antar at opplæringen i nye NAV har vært under pari.
Også prioriteringen av den.
Med andre ord, jeg kritiserer ikke hver enkelt saksbehandler.
Men, hva vet jeg om hvilke "fagkamper" som har foregått siden
sammeslåingen.

Og her må nok både ledelse og fagforeninger ta sin del av ansvaret.
NAV er ingen arbeidsplass for de ansatte, men et offentlig verktøy
for å få mennesker til å fungere og overleve så bra og hurtig som mulig.

Det burde de Rød-Grønne ta inn over seg og handle sporenstreks, og ikke
utsette og prate alvorligheten bort ved å utsette til mars ( 1. eller 31. ?)
med en melding til stortinget.

Hvor mange, normale lønnsmotakere kan gå 2 måneder uten inntekt?

1 kommentar:

  1. Ingen kan gå 2 mnd uten inntekt. Det råder ofte (dessverre) en viss arroganse hos NAV.
    "Dessverre, det er ikke noe vi kan gjøre"

    Denne nye reformen som liksom skulle samle instansene, hjelper ikke stort når NAV arbeid sitter der og NAV sosial sitter og de fortsatt ikke snakker med hverandre.
    Det ganger ihvertfall ikke brukerne.

    SvarSlett