onsdag 18. november 2009

Hvor lenge husker vi - hva den enkelte politiker sa før valget?

Soria Moria II - er ganske festelig lesing, om du kan se det fra utsiden.
Miljø - sier en ting -gjør noe annet - Norge er miljøværsting. Ikke på grunn av din bil, mga Statens olje og gassinntekter
Fattigdom - sier en ting - gjør noe annet - Norge har fattigdommen okte siste 4 år.
Skole og utdanning - sier en ting - gjør noe annet
---
Les erklæringa.
Se hva de sa, de grønne, uskyldsfrie, i valgkampen.
Du kan ikke i dag selge en fiskebolle med så stor forskjell
mellom innhold og det som faktisk leveres.
MEN, norske media er ikke særlig kritisk på det punkt;
de lever jo nesten alle sammen av det du betaler i skatt på
arbeid og avgifter på ALT du kjøper.
Ikke bare det, de gammeldagse media har sørget for enerett
gjennom "konsesjonsregler". Som kontrolleres av et statlig
organ, samtidig som staten kontrollerer dette statlige organ.
Du må da enkelt kunne trekke slutning at her er Bukken og
Havresekken satt i system.
Er det andre deler av samfunnets voktere som ligner på denne
modellen?
Knapt noen - i Norge.
Bare tenk deg om.

fredag 23. oktober 2009

Svineinfluensa og norske helsemyndigheter

På mange måter kan jeg forstå at Bjarne Håkon Hansen trakk seg som Helseminister.
For hvem i all verden er i stand til å styre "helse-Norge".
Det er styrt av lege-kongene på hver sin haug.
Og det er direkte flaut at de siste 50 års (sic) regjeringer ikke har klart å rydde opp i rotet og mangel på samordning.
Flertallet har sagt: Lommeboka skal ikke styre helsetilbudet
Mindretallet har sagt: Spiller ingen rolle hvem som gjør jobben, bare den blir gjort

De eneste som sniker i køen er overbetalte fotballspillere - det er jo sååå viktig at de er på jobb
--tenk på klubben
Hva da med den vanlige norske arbeidsplass som har færre ansatte enn en fotballklubb.
Skulderen din - 9 måneders ventetid.
Vi er tilbake til etterkrigstidens planøkonomi.
Dengang AP styrte alle køer - også boligkøer, telefonkøer, polkøer, kleskøer ....

Og nå har vi fått en ny pandemi, noe vi ikke har hatt siden 1950-tallet. Da het det Asia-syke og ingen kjente til begrepet pandemi.
Skoleklasser var tomme den gang også.
Men, det er noen forskjeller:
- folk flest hadde ikke telefon (man måtte søke om å få telefon)
- kommunikasjonen var via brevpost
- fantes ingen kopimaskiner, så hvert brev ble skrevet unikt
- folk gikk fra dør til dør -stort sett mødrene fordi fedrene jobbet ute fra 0700 til1700.

Og så kommer "Svineinfluensaen".
På et tidspunkt der vi har muligheter til å informere i løpet av millisekunder.
Hva skjer?
Jo, da greier de ansvarlige i det offentlige helsevesen å forkludre det så til grader til.
Noe som forteller meg hvorfor vi har de høyeste helseutgifter i verden, nest USA (som vi egentlig ikke kan sammenlignes med fordi der er "helse"-begrepet sterkt utvidet i forhold til i Norge, der vi snakker kun om offentlig helsevesen).

Er det ikke helt utrolig at samtlige fastleger og sykehus har vært i fullstendig i villrede hva gjelder vaksinasjon?
Og på toppen av det hele, landets tettest befolkete område, der de fleste, tragiske dødsfall har skjedd, sto nederst på listen hva gjelder distribusjon av vaksinen.
Der flest barn i Skolene er fraværende.

Det er noen som bør ta sin hatt og så forsvinne fra enhver form for helsepolitikk.

Så får vi da se om den forhenværende forsvarsminister greier å få legene i giv akt.

onsdag 7. oktober 2009

Mitt første møte med NAV - utrolig men sant

Jeg har lest mye om NAV i aviser og sett mye i TV-kanaler om den samme viktige etat.
Og hørt mye. Stort sett negativt fra brukernes synspunkt og
bortforklaringer fra NAV sin ledelse og den fortsatt rød-grønne
regjering.
- - Det er jo en ny organisering
- - Det vil ta sin tid
- - Publikum må være tålmodige
- - Det blir bedre etterhvert
- - Lik lønn for likt arbeid, sier de ulike fagorganisasjonsledere, som organiserer NAV-ansatte.

Min lille og korte erfaring med NAV, fra Oslo syd.

Bakgrunnen er at jeg i dette år har overskredet grensen for egenbetaling hva gjelder medisiner og legebistand for første gang i mitt liv.
Klønet nok som jeg har vært, har jeg ikke alltid hatt med meg mitt fysiske "registreringskort", da jeg betalte for helsetjenester, det være seg medisiner eller legebehandling. Ved kjøp av mediser er dette kortet alltid med, men er det akutt, vel jeg må innrømme, da er ikke dette kortet med meg bestandig. Det tar sin plass.

Nok om det:
Jeg skrev ut innbetalingskvitteringene til legevakt og sykehus på min egen printer.
Tok de med til de steder der regningene er utskrevet fra og fikk mine nødvendige påskrifter og stempel på kortet.
--
Så kommer tankekorset, for jeg har funnet ut på hvilket tidspunkt jeg passerte grensen for egenandel:
Og da ble jeg spurt om å vise mitt "Frikort".
- - Jeg har ikke fått det, sa jeg hver gang.
Da jeg sjekket kvitteringene som ikke var ført opp i kortet som offisielt heter:
FOLKETRYGDEN
kvitteringskort for
egenandeler i Norge

oppdaget jeg at mine egenandeler hadde overskredet dette beløpet, og vel så det.

I år er egenandelen Kr. 1.780,-
(I 2005 var det kr. 1.585,-)

jaha, hva gjør man så?
Jeg spurte her og der.
- - - NAV - det var svaret
- - - Må jeg personlig møte opp?
--- Ja, det må du og legge frem kortet.
--- Vet du hvor det er? Jeg fortalte min bopel-adresse.
- - - Nei, det vet jeg ikke, men du kan slå opp på Internet, har ikke tid til å hjelpe deg med det.

Skikkelig service for sjuke, ikke sant?
Alle vi som bruker internett til daglig vet at svaret kan gis raskere enn unnskyldningene om at det er så mye å gjøre. Ikke rart det allerede der oppstår lange køer.

Så kom jeg da til det lokale NAV-kontor, man er da fortsatt ikke helt fortapt, selvom grensen for egenandel hva gjelder medisiner og nødvendige helsetjenester er overskredet.

Jeg gikk inn i lokalet.
- Trekk kølapp her
- Så jeg gjorde
- Enten arbeidsløs, trygded, dagpenger, husleie, søknad om det ene og andre av det mer alvorlige slage, rehabilitering, alle i samme pott, i samme kø.
- Informasjonsskranke?
- Nei, trekk kølapp, snakk med en første-saksbehandler, og så sendt til neste avdeling med ny kølapp osv osv.
I stedet for å få vite med en gan hvilken kø man skal trekke kø-lapp til med en gang.
Utrolig, men sant.

Og så kommer selve opplevelsen.
Jeg så hvor mange som hadde kø-nummer foran meg i køen denne fine høstdag og hvor langsomt det hele gikk for seg.
Så, jeg gikk ut i det flotte høstværet.
Der kom jeg i snakk med noen.
Deres opplevelser var til å få frysninger av.
- En fortalte meg om sin yrkesskade, faktisk en arbeidsulykke. 3 mnd på sykehus. Da hans økte attferd og kurs i rehabilitering kunne ikke NAV finne hans personnummer. Saken kunne ikke behandles. Kom igjen i morgen. Etter 4 dager ble hans personnummer funnet. Og det tok over 7 mndr til han igjen hadde penger til mat og husleie.
-- Mens vi snakket om dette, kom det nok en ung mann ut. Og blah, blah fortsatte, og jeg viste frem min enkle ærend, ett kort fullt av kvittering, av den type som nevnt over.

Tro det eller ei - Eventyr.
Han jobbet jo i det lokale NAV-kontor og sa:
-- Bare gi meg kortet og kvitteringene, så ordner jeg dette. Du trenger ikke å stå i kø for det.
-- Jeg ble med inn og sa: Hvordan kan jeg få vite det? Bare og levere kvitteringskortet. Det er kun et valg: Trekk kø-lapp.

Er det underlig at NAV sine klienter har problemer - de som virkelig trenger hjelp der og da?
Er det underlig at ledere i NAV fortsatt beholder sine stillinger?
Er det underlig at fagforeningsledere med medlemmer i NAV fortsatt krangler?
Er det underlig at de Rød-Grønne fortsatt tviholder på alle skal være likestilt og uavhengig av lommebok hva gjelder helse og sosiale goder, når fotballmillionærer får alt på dagen?

Er det da ikke et tankekors at mitt apotek spør meg om frikort, og legevakt og sykehus også,
med det samme jeg har overskredet egenandelsgrensen - jeg hadde det ikke bare fått det påført kvitteringskortet - fordi jeg betalte pr. bankgiro og nettbank - og så måtte reise tilbake til behandlende institusjoner, for å få kvittering og stempel i Folketrygdens kvitteringskort.

Dette er ganske så gammeldags og pasientfiendtlig. All ligger jo allerede inne på IT-systemene.
Så hvorfor gjøre det så tungvint?
Hvor i all verden er "Fornyingsministeren"?

Kun ett eneste eksempel på hvordan det går an å tenke og forenkle for den vanlige borger i dette landet.
Dette landet er herlig å bo i for friske, men er du ikke det, så finnes det alternativer.

Og, nå kommer essens av hjelpeløshet:
NAV forlanger at jeg oppgir hvilken bankkonto de skal sette pengene inn på, om jeg har noe tilgode. Den konto har de fått.
Hva skjer?
Tro det eller ei:
Her mottar jeg en Giroutbetaling
"Beløpet må heves i bank eller post" - Jeg må fysisk bevege meg til nærmeste bank eller post.
Dette er Norge i 2009

Er det rart NAV har liten estime?

tirsdag 18. august 2009

Valg og valgløfter

Dessverre, de fleste nordmenn som har anledning til til å stemme ved årets stortingsvalg, har fullstendig glemt de store lovnader før forrige stortingsvalg og alt hva de rødgrønne lovet gjennom Soria Moria erklæringen.

Husker du Kristin Halvorsen eplekjekt sa at fattigdomsproblemet i Norge, med henne og SV i regjering skulle bli avskaffet med nærmest et knips.
Resultat: Flere fattige en noengang i Norge.

Sykehuskøer? De garanterer vi skal bli borte.
Resultat: Lengre enn noen sinne.

"Vi skal fylle alle tomme svømmebasseng", Jens Stoltenberg.
Resultat: Flere tomme enn for 5 år siden.

Miljøvern:
Hvor er det blitt av månelandingen? (Rensingen av gasskraftverkene)
Resultat: Utsatt på ubestemt tid.

Soningskøene:
De er blitt kortere.
Hvorfor?
Nedsatt straff. Sluppet ut før den straffetid den enkelte norsk rettsapparat er blitt idømt.
Er det riktig å frigi straffedømte før soningen i henhold til hva retten har avgjort?
Hva med de fornærmede og pårørende?

Skole:
Flere lærere?
Eller er det kunnskapsrike lærere som skal til?
Øke antall lærerstudenter, som ikke komme ikke kommer inn på andre studier, eller
øke kvaliteten og lønnen og arbeidsvilkårene for lærere som yrke.
Skal lærerne fortsatt skrive side opp og ned som skussmål, i stedet for flere ganger i året gi en enkel tilbakemelding i form av en karakter.
Og svare på flere og flere forsøk og skjemaer som skal sendes skolebyråkrater, som knapt har undervist, og som det viser seg ikke leser eller tar hensyn til de tilbakemeldinger som kommer inn hva gjelder den enkelte elevs beste.

Se andre bloggere her

Nok for i dag...

onsdag 8. juli 2009

AUF mener Norge blir kjedeligere med en borgerlig regjering

Hurra,
at det går an å være så livsfjern. Denne AUF-leder i sin åpningstale på Utøya
lever i en verden som strider fullstendig mot ungdoms ønske om å finne seg sjæl.
Noe så dødskjedelig og konservativt. Staten vet bedre enn deg. Grøss.

Fra Gamla i Oslo - stenge kl 2? Konserten varte til 3. Til inntekt for Tøyen seilforening. Hele arrangementet var en risikosport. Etter de rød-grønnes holdning: Underskudd. Og slutt på denne båtforening fra en av Oslo sine tradisjonelle arbeiderstrøk sin båtforening. Neste skritt: Søk hos NAV. Kan det virkelig bli så håpløst dumt og byråkratisk? Du bestemmer ved Stortingsvalget.

Fra finalen på Gamle til inntekt for Tøyen Seilforening. De restaurer bl.a. en gammel Collin Archer - uten skattebetalernes bidrag via saksbehandlere i Trond Giskes departement.

Alle ungdommer VET at de rødgrønne vil stenge kranene tidligere enn på 30 år.
Og at all kultur og aktivitet skal være statelig styrt med statlige anstatte til å ta
vare på ungdommen. Alle skal inn i de rød-grønnes mønster. Må søke det offentlige i
stedet for å få lov til å utfolde seg selv.
Kommunistkina? Tenk at staten og Trond G(r)iske har sørget for statsmonopol på inntekter
alle frivillige organisasjoner selv tidligere sørget for. Nå får de ikke lov. I stedet må de søke.
Og de som får støtte, må være etter de rødgrønnes politiske linje.

Redusert MOMS på mat? Ikke mat til dyr - kategori: Kjeledyr. Hvorfor. I det minste katter rydder hus, hytte og låver for skadedyr. Vi kjøper mat til katten med verdens høyeste matvare-moms.


Og tenk deg om, vi lever i et flerkulturet Norge og Europa. det betyr også at generasjoner skal ha respekt for det gamle og det nye, i skjønn forening. Som her.


Da er nok Høyre mye mer åpne for en levende ungdomskultur - der ungdommen selv
råder over hva de ønsker. Et parti som respekterer deg som enkeltindivid. Som ikke lover gull og grønne skoger via søknader til det offentlige, men som slipper deg til.
Det er til syvende og sist deg det handler om - ikke stå med lua i handa for å søke om offentlig støtte, fordi du ikke selv får skaffe deg egne midler. Uten at de rød-grønne mistenker deg og forbyr deg med ditt tiltak og ide.

Ungdom, våkn opp. Vær radikal. Slik som ungdom for mange år siden gjorde her i landet:
Mot AP-Partiboka. Se hvordan kameraderiet styrer deg og Norge. Bukken og havresekken. Sier en ting og gjør noe annet. Hele tiden.
Hva står så i media? Tja, tenk deg om. Hvilke media som stort sett lever/overlever av støtte fra "det offentlige" vil skrive/snakke "Roma" midt i mot? Det har de ikke råd til.
Men, i dag, ser vi media er livredde for de nye media her på internett.

Med andre ord:
Nærmere korrupsjon og sensur kommer vi ikke. Men, den er såkalt lovlig, så lenge bukken passer havresekken.

mandag 8. juni 2009

Er ordet fritt i Norge?

I Norge har vi en papirpresse som i høy grad er subsidiert av det offentlige.
Noen aviser ville faktiske ikke overleve uten statsstøtte.
Er det greitt liksom?
At journalistene vet det, er jo helt klart.
Det er jo deres arbeidsplass det dreier seg om - først og fremst.
Hvor blir det så av objektiviten?
Spiller det noen rolle da?
Vi må jo ha mediamangfold, ikke sant?
Nye nettmedia får ingen støtte.
Dessuten, din mening slipper kun fri via internett.
I papiravisene, som vi alle MÅ spleise på,
slipper du til der?

Trenger vi et nytt regime for pressestøtte?
Eller skal vi på nett rett og slett bare "overta"?

Ha en fin uke

fredag 8. mai 2009

NRK Politikk Dagsrevyen

Jeg så i dag på TV2 Alltid nyheter Erna Solbergs tale.
Så så jeg på NRK Dagsrevyen.

Jeg har nå virkelig fått bekreftet norske journalister uredelighet.
Makan til vridd fremstilling har jeg aldri sett eller opplevd.

Her ruler den rød-grønne monopolisme.

Det bør det norske folk være klinkende klar over.

Men, hvis du fortsatt ønsker en statsstøttet presse, slik som det er i kommunistland, og
et samfunn der vi har et bukken og havresekken prinsipp for helse, - skole, samferdsel etc etc, ja, da kan du fortsatt stemme på de rødgrønne pratmakerne - som lovet slutt på fattigdom, fyllte svømmebassenger, jobb til alle, best i verden på miljø, bedre samferdsel og færre trafikkdøde, bedre eldreomsorg, bedre skole - ja,ja lykke til

torsdag 16. april 2009

Norsk politikk - anno 2009

Det er da ganske utrolig hvordan "aktivt" eierskap utøves av dagens norske regjering i forhold til Soria Moria og alle de ord som er blitt formidlet via subsidierte media i dette lille land.

Det blir for meg blah - blah og atter blah.
En sak er Aker.
Men, tenk også på vårt felles pensjonsfond, utland, som har store andeler av eierskap i selskaper som ødelegger natur og urbefolkning bl. a. i Peru.
Og som det ble gitt klar beskjed om for nærmere 3 år siden.
Hva svarer finansministeren på det?
Svada. SV-preik. handlingslammet. Griskhet, heter dette på godt norsk.

Aker?
Min kommentar: Brustadbua.
Det er forståelsen av hva 98% av hvor nordmenn flesst har sin arbeidsplass.
De er underleverandører. Ikke bank og finans der den norske stat allerede er storeiere.

Problemet/Politiken er jo åpenlyst: Der de ansatte og eierne ikke er medlemmer av LO får de ingen pakke. Pakka går da til NAV. De ansatte der. Men ikke til de som har rettighetene.

Hvor skjevt kan det bli?
Hva gjør Soria Moria gjengen:
Setter ned utvalg etter utvalg, utvalgt fra egne rekker av personer som knapt vet hva ærlig jobb på golvet dreier seg om.
Snakker kun mg kommiteer somløser ingen ting. Kun gir jobb for byråkrater som ikke eksportere noen som helst av norsk verdiskapning. Bare fine ord. Blah - blah - blah.

Vil du sette ned en granskingskommite for å finne ut av hva gikk feil med forrige ukes inntak av mat, for så å få et resultat 2 år etter, eller lagt i skuffen av en byråkrat?

Antar du er voksen nok til å si:
Det er uakseptabelt.
Her må jobbes. Og jobben starter med samling i bånn. Ikke med å støtte statseide finansinstitusjoner og statsbedrifter.

PS. Så du SVT her forrige dagen? Om hva som forurenser mest? BBC har presentert det samme.
Helt entydig: Landbruket. Og det helt uten skrupler. Og Senterpartiet i Norge kaller seg selv: Grønne. Frekkheten har ingen grenser. Og i Norge har vi på toppen av det hele landbruksmonopol. Er vi virkelig så naive?

Lykke på veien videre;))

søndag 29. mars 2009

SP har hatt landsmøte

Og hva så?
Partiets ledere oppfører seg som om de var landets største og viktigste parti.
Med en oppslutnng på mellom 4-6 prosent er jo det ganske så arrogant.
Det ble før i tiden kallt bondeklokskap eller andre kalte det bondefulskap.
Holder med de som holder med meg.
Før var alle bønder i Norge selvstendige næringsdrivende.
Nå, fordi de tviholder på de små enheter (men gir fullstendig blaffen i den lokale kjøpmann), har de ved å være med i skiftende regjeringinger for å fremme en sak som i det lange løp ikke er overlevelsedyktig, klart å innbille det norske folk at de står for "grønn politikk".
Ingen forurenser våre vassdrag og innsjøer mer enn bøndene. Ingen sprøyter mer gift ut i naturen enn bøndene.
Ingen får bedre betalt og har en sikrere næring enn bøndene.
De er blitt helt avhengig av støtte fra staten, les: Skattebetalerne, som på toppen av det hele har en av verden høyeste matvarepriser. Takket være importrestriksjoner og mangel på solidaritet med verdens fattigste bønder.
Jeg beundrer de bønder som skjønner forskjell på nostaligi og gårdsdrift som næring. Enten det er spesialisering eller stordrift.
Men, de er det ikke mange av i SP.
Der elsker man matmonopoler, men ingen andre monopoler.
Soria Moria kommer til å sprekke som trollet da solen kom frem - når folk flest ser hvilken dualisme og falskhet dette partiet står for. Det var jo ganske så brunt og fremmedhaskt i 1930-årene. Folk fra nabobygda?
Er de blitt bedre nå?
Dra på landet og finn det ut selv.
Det er ikke rart ungdommen flytter til byene.

tirsdag 17. mars 2009

Norsk Transport sløveri kalt plan - en dødsfelle

I dag igjen, en vanlig tirsdag morgen.
All transport gjennom Oslo blir blokkert av en lastebil.
Den var på jobb. Men "snublet" rett før det som kalles "Bygdøy-lokket" på E18 ut fra Oslo.
- Reis kollektivt. Ta trikken. Ta toget. Ta bussen. - Sier miljøaktivistene.
- Dyrk maten din hjemme da, og vær din egen elektriker, rørlegger og svev alene til nærmeste sykehus - for alt er stoppet opp. Ingen muligheter til å snu. Du skjønner ikke før det er du som ligger i ambulansen. Og forbanner alt og alle at ikke du blir prioritert i trafikken.
- Men, akk, det er jo ikke mulig å passere. Veien er for smal.

Og den samme tirsdag:

Trailer stopper i Festningstunnelen i Oslo (E18) - Straks 20 km kø fra vest. Miljøvennlig?
Trailer stopper i Festningstunnelen i Oslo (E18) - Straks 15 km kø fra øst. Miljøvennlig?
Varebil stopper på E18 - midlertidig (noen år nå) bro over jernbanen under Ekebergåsen. Ikke mulig å komme forbi. Miljøvennlig?
Selv ikke blå-lys hjelper. Ambulanse? Brannbil? Politi? Katastrofeberedskap?
Fullstendig propp satt igjen.

-- hm?
- Samfunnsikkerhet?
Satt over spill - fullstendig.
Av og til tenker jeg at de som bare tenker trikk, tog og buss, burde ha vært utsatt for noe der de selv trengte hjelp med sekunders margin mellom liv og død. Da hadde de ikke vært debanter, men muligvis fått en hederlig nekrolog.

Oslopakke 3 redder ingen i nød. Snarere det motsatte.
På toppen av det hele:
Ingen betaler mer for landets suverent dårligste transporttilbud, kollektivt eller privat, enn folk langs Oslofjorden.

Jeg er klar:
Sørg for at vi har en infrastruktur som på rimeligst mulig måte får fraktet våre eksportvarer til de steder der kundene er.
Sørg for at alle saksbehandlere får bredbånd i sin heim, slik at de ikke må være i kontorpallasset mer en 1-2 dager i uken.

Ha en vidunderlig uke

fredag 6. mars 2009

Prat - prat og atter prat

Det prates mye politikk i lille Norge.
Dessverre blir det med praten.

Og alt er blitt politikk.
Selv naboens restaurering av sin gamle garasje blir anket opp til Fylkes-nivå. Og så klager de samme folk selvfølgelig på skattenivået.

Men, det er jo ikke rart, i et samfunn som vegrer seg for å ha felles normer og standarder.

Du har sikkert reist rundt på veier i Norge.
Har du lagt merke til veiskiltingen?
Bakom bakkar og busk
Og litt oven og litt neden.

Pytt, pytt, det er førers ansvar - ikke sant?
Til å klippe treet, busken, se opp i stedet for på veien.

Og, vi må jo ta først og fremst ansvar for at de som gjør jobben får det så lettvint og så stor kollegial trivsel som mulig.

Brukerne - haha - ikke forstyrr oss. Vi er på jobb.

Det er en sannhet uten modifikasjoner:
Nordmenn=skippertak

Her skjer intet før en regjering eller et kommunestyre står for fall og representantene er redd for ikke å bli gjenvalgt.

Fremdeles, etter Norges samling for omkring 1000 år siden, så har vi de lokale småkonger og høvdinger (Les: Stortingsrepesentanter fra andre steder enn Akershus og Oslo). Utrolig i et land, der infrastruktur burde være topp prioritert for å få fisk og andre råvarer så raskt som mulig brakt til der hvor kundene er.

Skal jeg ta SV og SP alvorlig, så burde eksportvarene ta trikk gjennom Oslo, for så og omlastes til tog deretter. Til kundene i utlandet. Det er skikkelig miljøvennlig. Ikke sant?

Og jernbane, sier regjeringen, har aldri fått så store beviøgninger som nå.
Sant?
Bergensbanen ble bygd uten klattebevilgninger i sin tid.
Jeg sier ikke mer.

søndag 1. mars 2009

Infrastruktur - fra et sted til et annet

Jeg undres fremdeles over at så mange i Norge ser på effektiv infrastruktur som en miljøversting.
Det å flytte mat fra produsent til forbrukerens bord.
Det å flytte fôr og gjødsel til bondes dyr og åker og til fiskeoppdretterens mærer.
Det å flytte industrivarer fra utkant til knutepunkter.
Det å skape og tro at trikk og T-bane kan bidra til å frakte fisk fra Norge til utlandet er LØSNINGEN.

Det er og blir en dårligere og dårligere løsning på verdens miljø- og matmangelproblemer.

Og så, for å bli gjenvalgt til en ny periode på Stortinget, lage lappetepper.
Fortjener vi i Norge slike politikere?
Har vi behov for et annet valgsystem?
Og et system der byråkratenes makt reduseres vesentlig.
I dag bestemmer de ansatte byråkrater et sted mellom 97-99 prosent av hva som Storting og Regjering kan beslutte. Basert på tidligere vedtak i styrende organer. Ikke bare det, men fortolkningene er nødvendigvis ikke de samme som Stortinget har ment.

Så, hvor demokratisk er Norge?

Da jeg for 15 år siden sa at det finnes korrupsjon i Norge, og mer enn folk flest er klar over, ble jeg hånet og ledd av. Hva har vist seg?
Alle vet jo at i våre små kommuner, der kjenner "alle" hverandre, og ingen vil "skade" sin nabo og venn.

Dette siste har også med infrastruktur å gjøre, om du tenker deg om.

Ha en flott uke.

onsdag 25. februar 2009

NAV - sjokkerende eksempel på uvitenhet

Ja,
jeg påstår det.
Og politikere som ikke råder over departementene, er også et eksempel på uvitenhet og i tillegg et sjokkerende eksempel om hvem som virkelig styrer Norge.
For meg virker det som lederne i departementene meler sin egen kake.
De burde skiftes ut, sammen med skiftende regjeringer, i det minste de to øverste topp-nivåer.

Så til saken:
Er det virkelig sant som skrives i Aftenposten at det tar opptil flere dager å få registrert en sak?
Og at det kan det ta 5-7 dager før posten har bragt saken videre til neste saksbehandler?
Det er på tide hele ledelsen blir utskiftet, i stedet for at de som trenger penger NÅ, må vente og lytte til deres inhabile og livsfjerne unnskyldninger.

Saksbehandlingenser ut til å ta lengre tid enn den gang frimerket ble innført i Norge.

Jeg var på et seminar i regi av Den norske Dataforening nylig:
Samhandling var ett av temaene. Ved hjelp av IKT.

Men. NAVs ledere og regjeringer skriker etter flere folk. Flere som ikke kan, er et naturlig spørsmål, siden ansatte i NAV beklager selv mangel på kompetanse.
Så skal NAV få 500 millioner til. Til hva?
Opprettholde samme mangel på gode og sikre systemer.
Mer penger til en organisasjon som har dokumentert den ikke fungerer og kan levere
det som lovmessig er fastlagt. Det er tillatt å tenke smartere. Nytt med andre ord.

Utrolig flaut å være norsk - vi kan ikke en kan hjelpe gjennom private initiativ.

Løsningene er så enkle at det burde være flaut - men skyldes nok fravær av viten.
Om hva dagens samhandlings IKT-baserte løsninger kan bidra med.

Papirsøknad skannes inn. ID=personnummer og dato og en signatur fra første mottaker i NAV.
Som leser, og hvis i tvil, sender saken elektronisk videre.
Det tar sekunder og ikke 5-7 dager.
Selv posten fra Trondheim til Bergen tok ikke så lang tid for 150 år siden.

Løsningen er ikke flere uvitende medarbeidere, men en IKT-basert samhandlingsløsning og skikkelig opplæring av de som skal hjelpe og forvalte vår velferdstat for de som virkelig trenger det.

Dette er utrolig flaut. Og nedverdigende for alle som virkelig trenger hjelp.
Og vitner om en svært gammeldags holdning.
Her har de rød-grønne virkelig svikted de svakeste og mest utsatte, stikk i strid med Soria Moria - som bli mer og mer et drømmeslott.

fredag 20. februar 2009

Norge i dag

Verdensmesterskapet i ski, nordiske grener, har åpnet omtrent på samme måte
som justisministerens forklaringer om visse saker:
Dårlig samhandling eller dårlig glid?

Prat det bort.
Oljen og gassen spruter opp likevel. Til intekts ervervelse eller Bevervelse?
Hurra?

Idrett er sunt året rundt.
En mann er siktet for 21 overgrep mot mindreårige.
Hurra?

Mange tusen anmeldt av skattemyndighetene for skattesnyteri i Oslo og Akershus går fri.
Hurra?

Veier får bevilgninger etter bevisst bruk av et utrolig urettferdig system hva gjelder antall velgere for hver stotingsrepresentant.
Hurra?

Norge i dag?
sier ikke mer - i kveld

torsdag 19. februar 2009

Harry-tur

Ja, det er det det kalles.
Var det "sponheimen" som invented uttrykket?

Jo, jo,
med en valutagavinst som NOK har i forhold til SEK for tiden,
ja da er det god økonomi.

Og vi hadde en fin tur:
http://toraa.blogspot.com/2009/02/papa-goes-shopping-again.html
ha -ha
Det store spørsmål er: Hva kjøpte vi?

onsdag 18. februar 2009

Si det og gjøre det med?

Det er noe underlige med den rød-grønne regjering vi har i Norge:

De sier og lover og lovepriser egen innsats, som knapt noen annen regjering her på berget noen gang har gjort. Og tradisjonelle media dilter ukritisk etter. Pga statlig pressestøtte?
Skill kirke fra stat.
Skill presse fra stat.

Tilbake til Soria Moria (var ikke det et eventyrslott?) og de rød-grønne:
Det er da underlig at hver eneste gang de får kritiske spørsmål, så er alltid saken gjenstand for en utredning. Og svar skal komme.
Mens folk sulter? Ikke kan betale sine boliglån, som følge av NAV.
Det minste NAV kunne gjøre var å gi en attest, slik at alle med boliglånsproblemer hadde en dokumentasjon vis a vis lånegiver (finansinstitusjonene - som jeg forstår er engestlige for både omdømme og sin egen løssluppenhet).

For ikke å snakke om hijab og den lettferdig behandling av (Oslo)Marka.

Og AP som får kreditt for sin behandling av verdens globale nedtur.
Det er jo bare å henge seg på, se hva de andre gjør, og ta til egen politiske inntekt at et lite amerikansk oljeselskap (Phillips) i sin trodde det kunne være olje i Nordsjøen.
Og så etterpå surfe på den lykken.

Sier ikke mer i kveld enn:
Det er beklagelig at så mange velgere er historieløse og ikke kan tenke selv. Være kritiske i forhold til hva media presenterer.

Grip makta, som blogger.

søndag 15. februar 2009

Har vi et omvendt demokrati?

Jeg leser aviser.
Fortsatt.
Ikke kan jeg gå for sannhetsgehalten i hva den enkelte journalist skriver om.
Jeg har opplevd at bladskrivere beskriver den samme
opplevelse som jeg har hatt, svært forskjellig,
og gjerne da søkende etter det negative og uenigheter.

Jeg var en gang medlem i et bydelsutvalg, for Byutvikling og kultur.
Du skulle bare ha visst.
Protester mot å rive den gamle garasje som alle hadde klaget på.
Hvorfor: Fordi klagerne var ikke enige i fargen på nye.
Til tross for at de ville bli kvitt den gamle.

Ikke rart vi trenger maaaaaange offentlige saksbehandlere.

Våre protest og ankemuligheter er så mange og så kompliserte at ingen
er i stand til å skjære gjennom - på fornuftig vis.

Kan vi gjøre noe med det?
Kan vi lage hovednormer som er retningsgivende?
Og så, forhåpentligvis, blir saksgang svært mye kortere.

Det ville være til fordel for alle som bor i dette landet.
Og gi oss alle et puff fremover. Noen Norge nå trenger,
mer enn prat og ord fra en regjering som uten tvil internt
er i villrede om samarbeidet - det gamle bondepartiet har
utrolig stor makt. Slutter seg til venstre eller høyresiden som det
passer for en liten yrkesgruppe.

Det er jo da helt i tråd med Senterpartiets linje og tankegang at
Bor du i Sør - Øst Norge, må du finne deg i høy risiko for å dø på veien.
Og, betal for bruk av egen transport og lid for manglende kollektiv
transport service.

Er det da underlig vi har så høye skatter og avgifter i Norge?

Ha en vidunderlig vinterferie,
de av dere som er så heldige

fredag 13. februar 2009

NAV - Norske Arbeiderpartis Vinterkulde

Jeg er forbauset.
Når statsminsiteren sier han skal fremlegge en melding om problemene i NAV i mars 2009.
Og at den ansvarlige minister ikke tar mindretallet i stortingets forespørsel om en redegjørelse om hva som faktisk skjer i denne nye etaten.

Det er for meg faktisk en gåte at personer som plutselig er arbeidsløse som følge av at deres arbeidsgiver er konkurs, må vente opp til 2-3 måneder for å få utbetalt hva loven foreskriver. "Henvend deg til Sosialkontoret inntil din sak er besluttet".
Altså: Overlat statens ansvar til kommunene, og deres budsjetter. Slik at disse i etterhånd kan bruke av sine personalressurser til å krangle om refusjoner, i stedet for å ha fokus på de som trenger hjelp der og da.

Da tenker jeg:
Hvilken dokumentasjon skal til for å bevise at vedommende er blitt arbeidsløs som følge av konkurs?
Finnes ikke dokumentasjon god nok i Brønnøysundregistrene?
Sammen med å fremvise siste lønnslipp fra det selskap som er konkurs, burde det være en saksbehandling som ikke bør ta mer enn 5 minutter.

Jeg har ingen forståelse for at skatte- og avgiftspengene skal forvaltes på en måte som gjør at de som trenger bistand her og nå, skal bli gjenstand for spill av penger innen NAVs saksbehandling.

Jeg antar at opplæringen i nye NAV har vært under pari.
Også prioriteringen av den.
Med andre ord, jeg kritiserer ikke hver enkelt saksbehandler.
Men, hva vet jeg om hvilke "fagkamper" som har foregått siden
sammeslåingen.

Og her må nok både ledelse og fagforeninger ta sin del av ansvaret.
NAV er ingen arbeidsplass for de ansatte, men et offentlig verktøy
for å få mennesker til å fungere og overleve så bra og hurtig som mulig.

Det burde de Rød-Grønne ta inn over seg og handle sporenstreks, og ikke
utsette og prate alvorligheten bort ved å utsette til mars ( 1. eller 31. ?)
med en melding til stortinget.

Hvor mange, normale lønnsmotakere kan gå 2 måneder uten inntekt?

onsdag 11. februar 2009

En kollektiv erfaring

Å reise med kollektivtransport i Oslo-området er alle miljøbevisste politikeres uttalte mål. Det er positivt. Men er virkemidlene de mest fremtidsrettede?
Alle snakker om det. Og gir hver enkelt av oss som må på jobb grumsete samvittighet om vi bruker familiens bil. Og en regning, bompenger, parkering og drivstoffavgifter, tidsbruk, som er formidabel.
Onsdag 11. februar skulle jeg på seminar i Oslo sentrum fra Oslo syd.
Tre valg i disse snefyllte tider for transport var:
1) Egen bil (Parkering? Hvor?)
2) Expressbussen
3) Matebuss + tog

Jeg valgte alternativ 3. Tog er jo så behagelig.
Hahaha.
Gikk av matebussen.
Så ned på NSB-perrongen. Stappfull.
Pokkers, bussen har kjørt. Full stasjon betyr problemer med toget.
Ganske riktig.
Første tog, var "bare" 12 minutter forsinket.
Men, det var bare 4 vogner mot vanligvis 6. Det var fullt da det ankom min holdeplass.
Når kommer neste tog?
Informasjonsskjermen - der kan vi jo se det. Nei, nei ikke for inngående til Oslo. Kun "Fra Oslo var fungerende"
Høyttaleranlegget da?
Ikke en lyd.
Det kom et tog til.
Også 2/3 av vanlig togsett.
Konduktøren trengte hjelp av oss som ikke kom med, for å bli presset inn gjennom døren på toget.
NSBs kunder lo oppgitt. I morgentemperatur -10C. 22 minutter forsinket.
Det varmet å le sammen.
Uten å vite om det i det hele tatt kom et tog til og når.

Jeg fikk ståplass på tog tre.
Tett som %&¤, den minste bevegelse av en hvilken som helst person kunne ha vært grunn til å bli dømt for "Kroppsbeføling uten samtykke".

Jeg kom 5 minutter for sent til seminaret.
Ta et tog tidligere?
Jeg tok, etter rutetabellen, 2 tog tidligere.

Jernbaneverket og NSB, har etter mitt skjønn ingen kultur for å forstå den oppgaven de er satt til å utføre:
Transportere i konkurranse med buss, bil, sykkel, motorsykkel, moped --- og levere personer og varer til avtalt tid.
(Hele tankegangen og kulturen i disse organisasjonene , i alle ledd fra topp til bunn og omvendt er gjennomsyret av en gedigen missforståelse:de tror de har monopol, på jernbane, ja, men ikke på transport. Det har de ikke tatt inn over seg, og heller ikke politikere som ønsker seg tilbake til den gang vi hadde NRK-monopol og alt var fra fritt for alternativer)

Det mest tragiske er at så mange politiske ledere snakker om hvor viktig det er å satse på kollektive transportmidler i det godes navn.Det er faktisk som jeg får mistanke om at det er avgifter til statskasen som betyr mest.

Men, det blir med pratet. Kun prat og ingen løsning. Kun ønskedrømmer, der ingen reelle penger følger med. Den vanlige norke klatte-politikk. Det er jo flaut at NSB er det jernbaneselskapet i den "moderne" verden er dårligst på presisjon (holde rutetabellen)

Dog, der finnes løsninger.Smarte løsninger for en bedre verden. Om vi vil omstille oss i liten grad.
Jeg skal skrive om Oslopakke 4. Den blir lansert Torsdag 12. februar.

tirsdag 10. februar 2009

Hvor tolerante skal vi være?

Jeg har fra vanligvis pålitelig hold, som det gjerne brukes å kalles, fått en del utsagn om virkeligheten i norsk skole.
Ikke om hva du tror, om at den norske skole gjør det dårlig, rent ut sagt elendig, på internasjonale kunnskapsmålinger, men ren skjær rasisme. Mobbing pga rase.
Og dette, hold deg fast er ikke fra det som i dag betegnes som etniske nordmenn, men fra skoler der det store flertall er barn av innvandrere (over 90%).

Det begynte med diskriminering av sigøynerne, nå offisielt Roma-folket. (Derav navneskifte?)

I det siste er det kommet en annen folkegruppe i fokus:
"Jævla Jøde". "Jævlige Jøder".
Dette er uttrykk som unge elever i grunnskolen bruker flere ganger daglig.
Hvor har de det fra?
Fra jevnaldrende 6-9 åringer?
Fra foreldre?
Fra religiøse ledere?
Fra lærere med innvandrerbakgrunn?
Fra media?
Fra politikere?

Nå har ikke vi som har bodd i dette landet i flere generasjoner en veldig stolt historie hva gjelder å la være og å diskriminere verken Roma-folket eller Jøder, selv svensker fikk sitt pass påstemplet etter 2. verdenskrig, mens tyskerne ble (heldigvis) relativt raskt "rehabilitert".
Vi hadde også en periode der "Jævla Araber" var et vanlig uttrykk. "Giddalause folk" som overlot skjebnen til Allah, for alt var jo forutbestemt. Og ikke å forglemme "jævla degos" - de første arbeidsinnvandrere til Norge i moderne tid.

Så skjer det noe:
Oljen ga araberne makt. De pumpet den ikke selv opp til å begynne med. Ei heller gjorde vi nordmenn. Vi trodde ikke først på det. Så ble vi grådige og "verdensmestre". Det er araberne også blitt. Forskjellen er at de tar sin religion inn i det store maktbildet.

Men, skal vi tåle at Muslimene følger opp våre dårlig historie - her i Norge? La de påvirke hele skoler i Oslo etterhvert? Snu opp ned på alt som er tradisjon i norsk offentlig skole?

Det er på tide vi våkner og sier i fra at ytringsfrihet og gjensidig respekt er grunnleggende verdier i det norske samfunn - i det minste hevder vi det når vi snakker med folk fra andre land og kulturer. Selvom vi har mislykkes i en alt for stor del av våre "fredsmeklinger".

Vi må slutte å jukse , uansett hva det dreier seg om

PS. På tide jeg også blogger på norsk, etter flere års "utlendighet". Den blog eksisterer riktignok fortsatt (på engelsk)