onsdag 3. mars 2010

Norske Media i Trangsvik vs Holmenkollen Chile og Haiti

Lenge leve Trangvikposten.

Tenke seg til at en testhopper i nye Holmenkollen, fordi han som representant for Kollenhopp, skulle teste bakken før den offisielle åpningen, får første oppslag i Dagsrevyen og tradisjonelle norske media.
Og Petter Northug, tenk hva han fikk gjennomgå, når han gikk på elendige ski.
Media skulle ha en forklaring. Du må unnskylde deg!!
Det skyldte han det norske folk!!!
Hørt på makan. Jeg er flau over slik mediahakking.
Ja, selv stortingsrepresentanter  og lokalpolitikere ble tvunget  til å uttale seg. Hvilket verdensbilde norske journalister viser.
Det er svært så fristende å legge ut bilder fra de samme mediafolks egen oppførsel.
Ikke sant? Har du det, så legg de ut på Facebook

Samtidig som Haiti ligger i ruiner og store deler av Chile lider og hundrevis er døde og savnet etter jordskred i Uganda.
Og jernbanen i Norge er en katastrofe.Media burde blåse hode av de rødgrønne og ta dem på forskjellen på hva de sier og hva de gjør i så måte.
Snart mangler halvparten av verdens befolkning tilgang på rent ferskvann.
Men, så lenge det ikke gjelder Norge, lever vi i Trangvik.
Energiforsyning?
"Spar strøm, du gutten min. Kle deg i ull."
Hva hjelper det industriarbeidsplassene? Skall ulla gi energi til produksjonsmaskinene?

Kort sagt, hele infrastrukturen i Norge er utdatert, og de rødgrønne vil vi skal reise kollektivt.
Varetransporten også?
Selv Posten har gitt opp jernbanen. Over til biler.
Men både posten, jernbaneverket, NSB og hovedveinettet ligger direkte underlagt og eid av staten. Som styres av de rød-grønne. Som sier: Tidenes satsing. Og jeg sier: Tidenenes dårligste uttelling og resultat. Det ser og opplever vi alle hver eneste dag.
Media burde skamme seg. Evner ikke ta opp de viktige sakene.
Det blir med Blah-blah og tidenes satsing.
Hvor er resultatene?
Og hvor er lisensfinansierte media?
Blir mer og mer Se og Hør eller Her og Nå.

lørdag 6. februar 2010

Sun and Moon on OsloBG - August 18, 2010

Sun and Moon Data for One Day

The following information is provided for Oslo (longitude E11.2, latitude N59.9):
Wednesday
    18 August 2010    Universal Time + 1h      

             SUN
    Begin civil twilight   03:47         
    Sunrise          04:37         
    Sun transit        12:19         
    Sunset          20:00         
    End civil twilight    20:49         

             MOON
    Moonset          21:26 on preceding day
    Moonrise         17:12         
    Moon transit       19:42         
    Moonset          22:13         
    Moonrise         17:56 on following day

 
Phase of the Moon on 18 August:   waxing gibbous with 67% of the Moon's visible disk illuminated.
First quarter Moon on 16 August 2010 at 19:14 (Universal Time + 1h).

onsdag 18. november 2009

Hvor lenge husker vi - hva den enkelte politiker sa før valget?

Soria Moria II - er ganske festelig lesing, om du kan se det fra utsiden.
Miljø - sier en ting -gjør noe annet - Norge er miljøværsting. Ikke på grunn av din bil, mga Statens olje og gassinntekter
Fattigdom - sier en ting - gjør noe annet - Norge har fattigdommen okte siste 4 år.
Skole og utdanning - sier en ting - gjør noe annet
---
Les erklæringa.
Se hva de sa, de grønne, uskyldsfrie, i valgkampen.
Du kan ikke i dag selge en fiskebolle med så stor forskjell
mellom innhold og det som faktisk leveres.
MEN, norske media er ikke særlig kritisk på det punkt;
de lever jo nesten alle sammen av det du betaler i skatt på
arbeid og avgifter på ALT du kjøper.
Ikke bare det, de gammeldagse media har sørget for enerett
gjennom "konsesjonsregler". Som kontrolleres av et statlig
organ, samtidig som staten kontrollerer dette statlige organ.
Du må da enkelt kunne trekke slutning at her er Bukken og
Havresekken satt i system.
Er det andre deler av samfunnets voktere som ligner på denne
modellen?
Knapt noen - i Norge.
Bare tenk deg om.

fredag 23. oktober 2009

Svineinfluensa og norske helsemyndigheter

På mange måter kan jeg forstå at Bjarne Håkon Hansen trakk seg som Helseminister.
For hvem i all verden er i stand til å styre "helse-Norge".
Det er styrt av lege-kongene på hver sin haug.
Og det er direkte flaut at de siste 50 års (sic) regjeringer ikke har klart å rydde opp i rotet og mangel på samordning.
Flertallet har sagt: Lommeboka skal ikke styre helsetilbudet
Mindretallet har sagt: Spiller ingen rolle hvem som gjør jobben, bare den blir gjort

De eneste som sniker i køen er overbetalte fotballspillere - det er jo sååå viktig at de er på jobb
--tenk på klubben
Hva da med den vanlige norske arbeidsplass som har færre ansatte enn en fotballklubb.
Skulderen din - 9 måneders ventetid.
Vi er tilbake til etterkrigstidens planøkonomi.
Dengang AP styrte alle køer - også boligkøer, telefonkøer, polkøer, kleskøer ....

Og nå har vi fått en ny pandemi, noe vi ikke har hatt siden 1950-tallet. Da het det Asia-syke og ingen kjente til begrepet pandemi.
Skoleklasser var tomme den gang også.
Men, det er noen forskjeller:
- folk flest hadde ikke telefon (man måtte søke om å få telefon)
- kommunikasjonen var via brevpost
- fantes ingen kopimaskiner, så hvert brev ble skrevet unikt
- folk gikk fra dør til dør -stort sett mødrene fordi fedrene jobbet ute fra 0700 til1700.

Og så kommer "Svineinfluensaen".
På et tidspunkt der vi har muligheter til å informere i løpet av millisekunder.
Hva skjer?
Jo, da greier de ansvarlige i det offentlige helsevesen å forkludre det så til grader til.
Noe som forteller meg hvorfor vi har de høyeste helseutgifter i verden, nest USA (som vi egentlig ikke kan sammenlignes med fordi der er "helse"-begrepet sterkt utvidet i forhold til i Norge, der vi snakker kun om offentlig helsevesen).

Er det ikke helt utrolig at samtlige fastleger og sykehus har vært i fullstendig i villrede hva gjelder vaksinasjon?
Og på toppen av det hele, landets tettest befolkete område, der de fleste, tragiske dødsfall har skjedd, sto nederst på listen hva gjelder distribusjon av vaksinen.
Der flest barn i Skolene er fraværende.

Det er noen som bør ta sin hatt og så forsvinne fra enhver form for helsepolitikk.

Så får vi da se om den forhenværende forsvarsminister greier å få legene i giv akt.

onsdag 7. oktober 2009

Mitt første møte med NAV - utrolig men sant

Jeg har lest mye om NAV i aviser og sett mye i TV-kanaler om den samme viktige etat.
Og hørt mye. Stort sett negativt fra brukernes synspunkt og
bortforklaringer fra NAV sin ledelse og den fortsatt rød-grønne
regjering.
- - Det er jo en ny organisering
- - Det vil ta sin tid
- - Publikum må være tålmodige
- - Det blir bedre etterhvert
- - Lik lønn for likt arbeid, sier de ulike fagorganisasjonsledere, som organiserer NAV-ansatte.

Min lille og korte erfaring med NAV, fra Oslo syd.

Bakgrunnen er at jeg i dette år har overskredet grensen for egenbetaling hva gjelder medisiner og legebistand for første gang i mitt liv.
Klønet nok som jeg har vært, har jeg ikke alltid hatt med meg mitt fysiske "registreringskort", da jeg betalte for helsetjenester, det være seg medisiner eller legebehandling. Ved kjøp av mediser er dette kortet alltid med, men er det akutt, vel jeg må innrømme, da er ikke dette kortet med meg bestandig. Det tar sin plass.

Nok om det:
Jeg skrev ut innbetalingskvitteringene til legevakt og sykehus på min egen printer.
Tok de med til de steder der regningene er utskrevet fra og fikk mine nødvendige påskrifter og stempel på kortet.
--
Så kommer tankekorset, for jeg har funnet ut på hvilket tidspunkt jeg passerte grensen for egenandel:
Og da ble jeg spurt om å vise mitt "Frikort".
- - Jeg har ikke fått det, sa jeg hver gang.
Da jeg sjekket kvitteringene som ikke var ført opp i kortet som offisielt heter:
FOLKETRYGDEN
kvitteringskort for
egenandeler i Norge

oppdaget jeg at mine egenandeler hadde overskredet dette beløpet, og vel så det.

I år er egenandelen Kr. 1.780,-
(I 2005 var det kr. 1.585,-)

jaha, hva gjør man så?
Jeg spurte her og der.
- - - NAV - det var svaret
- - - Må jeg personlig møte opp?
--- Ja, det må du og legge frem kortet.
--- Vet du hvor det er? Jeg fortalte min bopel-adresse.
- - - Nei, det vet jeg ikke, men du kan slå opp på Internet, har ikke tid til å hjelpe deg med det.

Skikkelig service for sjuke, ikke sant?
Alle vi som bruker internett til daglig vet at svaret kan gis raskere enn unnskyldningene om at det er så mye å gjøre. Ikke rart det allerede der oppstår lange køer.

Så kom jeg da til det lokale NAV-kontor, man er da fortsatt ikke helt fortapt, selvom grensen for egenandel hva gjelder medisiner og nødvendige helsetjenester er overskredet.

Jeg gikk inn i lokalet.
- Trekk kølapp her
- Så jeg gjorde
- Enten arbeidsløs, trygded, dagpenger, husleie, søknad om det ene og andre av det mer alvorlige slage, rehabilitering, alle i samme pott, i samme kø.
- Informasjonsskranke?
- Nei, trekk kølapp, snakk med en første-saksbehandler, og så sendt til neste avdeling med ny kølapp osv osv.
I stedet for å få vite med en gan hvilken kø man skal trekke kø-lapp til med en gang.
Utrolig, men sant.

Og så kommer selve opplevelsen.
Jeg så hvor mange som hadde kø-nummer foran meg i køen denne fine høstdag og hvor langsomt det hele gikk for seg.
Så, jeg gikk ut i det flotte høstværet.
Der kom jeg i snakk med noen.
Deres opplevelser var til å få frysninger av.
- En fortalte meg om sin yrkesskade, faktisk en arbeidsulykke. 3 mnd på sykehus. Da hans økte attferd og kurs i rehabilitering kunne ikke NAV finne hans personnummer. Saken kunne ikke behandles. Kom igjen i morgen. Etter 4 dager ble hans personnummer funnet. Og det tok over 7 mndr til han igjen hadde penger til mat og husleie.
-- Mens vi snakket om dette, kom det nok en ung mann ut. Og blah, blah fortsatte, og jeg viste frem min enkle ærend, ett kort fullt av kvittering, av den type som nevnt over.

Tro det eller ei - Eventyr.
Han jobbet jo i det lokale NAV-kontor og sa:
-- Bare gi meg kortet og kvitteringene, så ordner jeg dette. Du trenger ikke å stå i kø for det.
-- Jeg ble med inn og sa: Hvordan kan jeg få vite det? Bare og levere kvitteringskortet. Det er kun et valg: Trekk kø-lapp.

Er det underlig at NAV sine klienter har problemer - de som virkelig trenger hjelp der og da?
Er det underlig at ledere i NAV fortsatt beholder sine stillinger?
Er det underlig at fagforeningsledere med medlemmer i NAV fortsatt krangler?
Er det underlig at de Rød-Grønne fortsatt tviholder på alle skal være likestilt og uavhengig av lommebok hva gjelder helse og sosiale goder, når fotballmillionærer får alt på dagen?

Er det da ikke et tankekors at mitt apotek spør meg om frikort, og legevakt og sykehus også,
med det samme jeg har overskredet egenandelsgrensen - jeg hadde det ikke bare fått det påført kvitteringskortet - fordi jeg betalte pr. bankgiro og nettbank - og så måtte reise tilbake til behandlende institusjoner, for å få kvittering og stempel i Folketrygdens kvitteringskort.

Dette er ganske så gammeldags og pasientfiendtlig. All ligger jo allerede inne på IT-systemene.
Så hvorfor gjøre det så tungvint?
Hvor i all verden er "Fornyingsministeren"?

Kun ett eneste eksempel på hvordan det går an å tenke og forenkle for den vanlige borger i dette landet.
Dette landet er herlig å bo i for friske, men er du ikke det, så finnes det alternativer.

Og, nå kommer essens av hjelpeløshet:
NAV forlanger at jeg oppgir hvilken bankkonto de skal sette pengene inn på, om jeg har noe tilgode. Den konto har de fått.
Hva skjer?
Tro det eller ei:
Her mottar jeg en Giroutbetaling
"Beløpet må heves i bank eller post" - Jeg må fysisk bevege meg til nærmeste bank eller post.
Dette er Norge i 2009

Er det rart NAV har liten estime?

tirsdag 18. august 2009

Valg og valgløfter

Dessverre, de fleste nordmenn som har anledning til til å stemme ved årets stortingsvalg, har fullstendig glemt de store lovnader før forrige stortingsvalg og alt hva de rødgrønne lovet gjennom Soria Moria erklæringen.

Husker du Kristin Halvorsen eplekjekt sa at fattigdomsproblemet i Norge, med henne og SV i regjering skulle bli avskaffet med nærmest et knips.
Resultat: Flere fattige en noengang i Norge.

Sykehuskøer? De garanterer vi skal bli borte.
Resultat: Lengre enn noen sinne.

"Vi skal fylle alle tomme svømmebasseng", Jens Stoltenberg.
Resultat: Flere tomme enn for 5 år siden.

Miljøvern:
Hvor er det blitt av månelandingen? (Rensingen av gasskraftverkene)
Resultat: Utsatt på ubestemt tid.

Soningskøene:
De er blitt kortere.
Hvorfor?
Nedsatt straff. Sluppet ut før den straffetid den enkelte norsk rettsapparat er blitt idømt.
Er det riktig å frigi straffedømte før soningen i henhold til hva retten har avgjort?
Hva med de fornærmede og pårørende?

Skole:
Flere lærere?
Eller er det kunnskapsrike lærere som skal til?
Øke antall lærerstudenter, som ikke komme ikke kommer inn på andre studier, eller
øke kvaliteten og lønnen og arbeidsvilkårene for lærere som yrke.
Skal lærerne fortsatt skrive side opp og ned som skussmål, i stedet for flere ganger i året gi en enkel tilbakemelding i form av en karakter.
Og svare på flere og flere forsøk og skjemaer som skal sendes skolebyråkrater, som knapt har undervist, og som det viser seg ikke leser eller tar hensyn til de tilbakemeldinger som kommer inn hva gjelder den enkelte elevs beste.

Se andre bloggere her

Nok for i dag...

onsdag 8. juli 2009

AUF mener Norge blir kjedeligere med en borgerlig regjering

Hurra,
at det går an å være så livsfjern. Denne AUF-leder i sin åpningstale på Utøya
lever i en verden som strider fullstendig mot ungdoms ønske om å finne seg sjæl.
Noe så dødskjedelig og konservativt. Staten vet bedre enn deg. Grøss.

Fra Gamla i Oslo - stenge kl 2? Konserten varte til 3. Til inntekt for Tøyen seilforening. Hele arrangementet var en risikosport. Etter de rød-grønnes holdning: Underskudd. Og slutt på denne båtforening fra en av Oslo sine tradisjonelle arbeiderstrøk sin båtforening. Neste skritt: Søk hos NAV. Kan det virkelig bli så håpløst dumt og byråkratisk? Du bestemmer ved Stortingsvalget.

Fra finalen på Gamle til inntekt for Tøyen Seilforening. De restaurer bl.a. en gammel Collin Archer - uten skattebetalernes bidrag via saksbehandlere i Trond Giskes departement.

Alle ungdommer VET at de rødgrønne vil stenge kranene tidligere enn på 30 år.
Og at all kultur og aktivitet skal være statelig styrt med statlige anstatte til å ta
vare på ungdommen. Alle skal inn i de rød-grønnes mønster. Må søke det offentlige i
stedet for å få lov til å utfolde seg selv.
Kommunistkina? Tenk at staten og Trond G(r)iske har sørget for statsmonopol på inntekter
alle frivillige organisasjoner selv tidligere sørget for. Nå får de ikke lov. I stedet må de søke.
Og de som får støtte, må være etter de rødgrønnes politiske linje.

Redusert MOMS på mat? Ikke mat til dyr - kategori: Kjeledyr. Hvorfor. I det minste katter rydder hus, hytte og låver for skadedyr. Vi kjøper mat til katten med verdens høyeste matvare-moms.


Og tenk deg om, vi lever i et flerkulturet Norge og Europa. det betyr også at generasjoner skal ha respekt for det gamle og det nye, i skjønn forening. Som her.


Da er nok Høyre mye mer åpne for en levende ungdomskultur - der ungdommen selv
råder over hva de ønsker. Et parti som respekterer deg som enkeltindivid. Som ikke lover gull og grønne skoger via søknader til det offentlige, men som slipper deg til.
Det er til syvende og sist deg det handler om - ikke stå med lua i handa for å søke om offentlig støtte, fordi du ikke selv får skaffe deg egne midler. Uten at de rød-grønne mistenker deg og forbyr deg med ditt tiltak og ide.

Ungdom, våkn opp. Vær radikal. Slik som ungdom for mange år siden gjorde her i landet:
Mot AP-Partiboka. Se hvordan kameraderiet styrer deg og Norge. Bukken og havresekken. Sier en ting og gjør noe annet. Hele tiden.
Hva står så i media? Tja, tenk deg om. Hvilke media som stort sett lever/overlever av støtte fra "det offentlige" vil skrive/snakke "Roma" midt i mot? Det har de ikke råd til.
Men, i dag, ser vi media er livredde for de nye media her på internett.

Med andre ord:
Nærmere korrupsjon og sensur kommer vi ikke. Men, den er såkalt lovlig, så lenge bukken passer havresekken.