onsdag 25. februar 2009

NAV - sjokkerende eksempel på uvitenhet

Ja,
jeg påstår det.
Og politikere som ikke råder over departementene, er også et eksempel på uvitenhet og i tillegg et sjokkerende eksempel om hvem som virkelig styrer Norge.
For meg virker det som lederne i departementene meler sin egen kake.
De burde skiftes ut, sammen med skiftende regjeringer, i det minste de to øverste topp-nivåer.

Så til saken:
Er det virkelig sant som skrives i Aftenposten at det tar opptil flere dager å få registrert en sak?
Og at det kan det ta 5-7 dager før posten har bragt saken videre til neste saksbehandler?
Det er på tide hele ledelsen blir utskiftet, i stedet for at de som trenger penger NÅ, må vente og lytte til deres inhabile og livsfjerne unnskyldninger.

Saksbehandlingenser ut til å ta lengre tid enn den gang frimerket ble innført i Norge.

Jeg var på et seminar i regi av Den norske Dataforening nylig:
Samhandling var ett av temaene. Ved hjelp av IKT.

Men. NAVs ledere og regjeringer skriker etter flere folk. Flere som ikke kan, er et naturlig spørsmål, siden ansatte i NAV beklager selv mangel på kompetanse.
Så skal NAV få 500 millioner til. Til hva?
Opprettholde samme mangel på gode og sikre systemer.
Mer penger til en organisasjon som har dokumentert den ikke fungerer og kan levere
det som lovmessig er fastlagt. Det er tillatt å tenke smartere. Nytt med andre ord.

Utrolig flaut å være norsk - vi kan ikke en kan hjelpe gjennom private initiativ.

Løsningene er så enkle at det burde være flaut - men skyldes nok fravær av viten.
Om hva dagens samhandlings IKT-baserte løsninger kan bidra med.

Papirsøknad skannes inn. ID=personnummer og dato og en signatur fra første mottaker i NAV.
Som leser, og hvis i tvil, sender saken elektronisk videre.
Det tar sekunder og ikke 5-7 dager.
Selv posten fra Trondheim til Bergen tok ikke så lang tid for 150 år siden.

Løsningen er ikke flere uvitende medarbeidere, men en IKT-basert samhandlingsløsning og skikkelig opplæring av de som skal hjelpe og forvalte vår velferdstat for de som virkelig trenger det.

Dette er utrolig flaut. Og nedverdigende for alle som virkelig trenger hjelp.
Og vitner om en svært gammeldags holdning.
Her har de rød-grønne virkelig svikted de svakeste og mest utsatte, stikk i strid med Soria Moria - som bli mer og mer et drømmeslott.

fredag 20. februar 2009

Norge i dag

Verdensmesterskapet i ski, nordiske grener, har åpnet omtrent på samme måte
som justisministerens forklaringer om visse saker:
Dårlig samhandling eller dårlig glid?

Prat det bort.
Oljen og gassen spruter opp likevel. Til intekts ervervelse eller Bevervelse?
Hurra?

Idrett er sunt året rundt.
En mann er siktet for 21 overgrep mot mindreårige.
Hurra?

Mange tusen anmeldt av skattemyndighetene for skattesnyteri i Oslo og Akershus går fri.
Hurra?

Veier får bevilgninger etter bevisst bruk av et utrolig urettferdig system hva gjelder antall velgere for hver stotingsrepresentant.
Hurra?

Norge i dag?
sier ikke mer - i kveld

torsdag 19. februar 2009

Harry-tur

Ja, det er det det kalles.
Var det "sponheimen" som invented uttrykket?

Jo, jo,
med en valutagavinst som NOK har i forhold til SEK for tiden,
ja da er det god økonomi.

Og vi hadde en fin tur:
http://toraa.blogspot.com/2009/02/papa-goes-shopping-again.html
ha -ha
Det store spørsmål er: Hva kjøpte vi?

onsdag 18. februar 2009

Si det og gjøre det med?

Det er noe underlige med den rød-grønne regjering vi har i Norge:

De sier og lover og lovepriser egen innsats, som knapt noen annen regjering her på berget noen gang har gjort. Og tradisjonelle media dilter ukritisk etter. Pga statlig pressestøtte?
Skill kirke fra stat.
Skill presse fra stat.

Tilbake til Soria Moria (var ikke det et eventyrslott?) og de rød-grønne:
Det er da underlig at hver eneste gang de får kritiske spørsmål, så er alltid saken gjenstand for en utredning. Og svar skal komme.
Mens folk sulter? Ikke kan betale sine boliglån, som følge av NAV.
Det minste NAV kunne gjøre var å gi en attest, slik at alle med boliglånsproblemer hadde en dokumentasjon vis a vis lånegiver (finansinstitusjonene - som jeg forstår er engestlige for både omdømme og sin egen løssluppenhet).

For ikke å snakke om hijab og den lettferdig behandling av (Oslo)Marka.

Og AP som får kreditt for sin behandling av verdens globale nedtur.
Det er jo bare å henge seg på, se hva de andre gjør, og ta til egen politiske inntekt at et lite amerikansk oljeselskap (Phillips) i sin trodde det kunne være olje i Nordsjøen.
Og så etterpå surfe på den lykken.

Sier ikke mer i kveld enn:
Det er beklagelig at så mange velgere er historieløse og ikke kan tenke selv. Være kritiske i forhold til hva media presenterer.

Grip makta, som blogger.

søndag 15. februar 2009

Har vi et omvendt demokrati?

Jeg leser aviser.
Fortsatt.
Ikke kan jeg gå for sannhetsgehalten i hva den enkelte journalist skriver om.
Jeg har opplevd at bladskrivere beskriver den samme
opplevelse som jeg har hatt, svært forskjellig,
og gjerne da søkende etter det negative og uenigheter.

Jeg var en gang medlem i et bydelsutvalg, for Byutvikling og kultur.
Du skulle bare ha visst.
Protester mot å rive den gamle garasje som alle hadde klaget på.
Hvorfor: Fordi klagerne var ikke enige i fargen på nye.
Til tross for at de ville bli kvitt den gamle.

Ikke rart vi trenger maaaaaange offentlige saksbehandlere.

Våre protest og ankemuligheter er så mange og så kompliserte at ingen
er i stand til å skjære gjennom - på fornuftig vis.

Kan vi gjøre noe med det?
Kan vi lage hovednormer som er retningsgivende?
Og så, forhåpentligvis, blir saksgang svært mye kortere.

Det ville være til fordel for alle som bor i dette landet.
Og gi oss alle et puff fremover. Noen Norge nå trenger,
mer enn prat og ord fra en regjering som uten tvil internt
er i villrede om samarbeidet - det gamle bondepartiet har
utrolig stor makt. Slutter seg til venstre eller høyresiden som det
passer for en liten yrkesgruppe.

Det er jo da helt i tråd med Senterpartiets linje og tankegang at
Bor du i Sør - Øst Norge, må du finne deg i høy risiko for å dø på veien.
Og, betal for bruk av egen transport og lid for manglende kollektiv
transport service.

Er det da underlig vi har så høye skatter og avgifter i Norge?

Ha en vidunderlig vinterferie,
de av dere som er så heldige

fredag 13. februar 2009

NAV - Norske Arbeiderpartis Vinterkulde

Jeg er forbauset.
Når statsminsiteren sier han skal fremlegge en melding om problemene i NAV i mars 2009.
Og at den ansvarlige minister ikke tar mindretallet i stortingets forespørsel om en redegjørelse om hva som faktisk skjer i denne nye etaten.

Det er for meg faktisk en gåte at personer som plutselig er arbeidsløse som følge av at deres arbeidsgiver er konkurs, må vente opp til 2-3 måneder for å få utbetalt hva loven foreskriver. "Henvend deg til Sosialkontoret inntil din sak er besluttet".
Altså: Overlat statens ansvar til kommunene, og deres budsjetter. Slik at disse i etterhånd kan bruke av sine personalressurser til å krangle om refusjoner, i stedet for å ha fokus på de som trenger hjelp der og da.

Da tenker jeg:
Hvilken dokumentasjon skal til for å bevise at vedommende er blitt arbeidsløs som følge av konkurs?
Finnes ikke dokumentasjon god nok i Brønnøysundregistrene?
Sammen med å fremvise siste lønnslipp fra det selskap som er konkurs, burde det være en saksbehandling som ikke bør ta mer enn 5 minutter.

Jeg har ingen forståelse for at skatte- og avgiftspengene skal forvaltes på en måte som gjør at de som trenger bistand her og nå, skal bli gjenstand for spill av penger innen NAVs saksbehandling.

Jeg antar at opplæringen i nye NAV har vært under pari.
Også prioriteringen av den.
Med andre ord, jeg kritiserer ikke hver enkelt saksbehandler.
Men, hva vet jeg om hvilke "fagkamper" som har foregått siden
sammeslåingen.

Og her må nok både ledelse og fagforeninger ta sin del av ansvaret.
NAV er ingen arbeidsplass for de ansatte, men et offentlig verktøy
for å få mennesker til å fungere og overleve så bra og hurtig som mulig.

Det burde de Rød-Grønne ta inn over seg og handle sporenstreks, og ikke
utsette og prate alvorligheten bort ved å utsette til mars ( 1. eller 31. ?)
med en melding til stortinget.

Hvor mange, normale lønnsmotakere kan gå 2 måneder uten inntekt?

onsdag 11. februar 2009

En kollektiv erfaring

Å reise med kollektivtransport i Oslo-området er alle miljøbevisste politikeres uttalte mål. Det er positivt. Men er virkemidlene de mest fremtidsrettede?
Alle snakker om det. Og gir hver enkelt av oss som må på jobb grumsete samvittighet om vi bruker familiens bil. Og en regning, bompenger, parkering og drivstoffavgifter, tidsbruk, som er formidabel.
Onsdag 11. februar skulle jeg på seminar i Oslo sentrum fra Oslo syd.
Tre valg i disse snefyllte tider for transport var:
1) Egen bil (Parkering? Hvor?)
2) Expressbussen
3) Matebuss + tog

Jeg valgte alternativ 3. Tog er jo så behagelig.
Hahaha.
Gikk av matebussen.
Så ned på NSB-perrongen. Stappfull.
Pokkers, bussen har kjørt. Full stasjon betyr problemer med toget.
Ganske riktig.
Første tog, var "bare" 12 minutter forsinket.
Men, det var bare 4 vogner mot vanligvis 6. Det var fullt da det ankom min holdeplass.
Når kommer neste tog?
Informasjonsskjermen - der kan vi jo se det. Nei, nei ikke for inngående til Oslo. Kun "Fra Oslo var fungerende"
Høyttaleranlegget da?
Ikke en lyd.
Det kom et tog til.
Også 2/3 av vanlig togsett.
Konduktøren trengte hjelp av oss som ikke kom med, for å bli presset inn gjennom døren på toget.
NSBs kunder lo oppgitt. I morgentemperatur -10C. 22 minutter forsinket.
Det varmet å le sammen.
Uten å vite om det i det hele tatt kom et tog til og når.

Jeg fikk ståplass på tog tre.
Tett som %&¤, den minste bevegelse av en hvilken som helst person kunne ha vært grunn til å bli dømt for "Kroppsbeføling uten samtykke".

Jeg kom 5 minutter for sent til seminaret.
Ta et tog tidligere?
Jeg tok, etter rutetabellen, 2 tog tidligere.

Jernbaneverket og NSB, har etter mitt skjønn ingen kultur for å forstå den oppgaven de er satt til å utføre:
Transportere i konkurranse med buss, bil, sykkel, motorsykkel, moped --- og levere personer og varer til avtalt tid.
(Hele tankegangen og kulturen i disse organisasjonene , i alle ledd fra topp til bunn og omvendt er gjennomsyret av en gedigen missforståelse:de tror de har monopol, på jernbane, ja, men ikke på transport. Det har de ikke tatt inn over seg, og heller ikke politikere som ønsker seg tilbake til den gang vi hadde NRK-monopol og alt var fra fritt for alternativer)

Det mest tragiske er at så mange politiske ledere snakker om hvor viktig det er å satse på kollektive transportmidler i det godes navn.Det er faktisk som jeg får mistanke om at det er avgifter til statskasen som betyr mest.

Men, det blir med pratet. Kun prat og ingen løsning. Kun ønskedrømmer, der ingen reelle penger følger med. Den vanlige norke klatte-politikk. Det er jo flaut at NSB er det jernbaneselskapet i den "moderne" verden er dårligst på presisjon (holde rutetabellen)

Dog, der finnes løsninger.Smarte løsninger for en bedre verden. Om vi vil omstille oss i liten grad.
Jeg skal skrive om Oslopakke 4. Den blir lansert Torsdag 12. februar.

tirsdag 10. februar 2009

Hvor tolerante skal vi være?

Jeg har fra vanligvis pålitelig hold, som det gjerne brukes å kalles, fått en del utsagn om virkeligheten i norsk skole.
Ikke om hva du tror, om at den norske skole gjør det dårlig, rent ut sagt elendig, på internasjonale kunnskapsmålinger, men ren skjær rasisme. Mobbing pga rase.
Og dette, hold deg fast er ikke fra det som i dag betegnes som etniske nordmenn, men fra skoler der det store flertall er barn av innvandrere (over 90%).

Det begynte med diskriminering av sigøynerne, nå offisielt Roma-folket. (Derav navneskifte?)

I det siste er det kommet en annen folkegruppe i fokus:
"Jævla Jøde". "Jævlige Jøder".
Dette er uttrykk som unge elever i grunnskolen bruker flere ganger daglig.
Hvor har de det fra?
Fra jevnaldrende 6-9 åringer?
Fra foreldre?
Fra religiøse ledere?
Fra lærere med innvandrerbakgrunn?
Fra media?
Fra politikere?

Nå har ikke vi som har bodd i dette landet i flere generasjoner en veldig stolt historie hva gjelder å la være og å diskriminere verken Roma-folket eller Jøder, selv svensker fikk sitt pass påstemplet etter 2. verdenskrig, mens tyskerne ble (heldigvis) relativt raskt "rehabilitert".
Vi hadde også en periode der "Jævla Araber" var et vanlig uttrykk. "Giddalause folk" som overlot skjebnen til Allah, for alt var jo forutbestemt. Og ikke å forglemme "jævla degos" - de første arbeidsinnvandrere til Norge i moderne tid.

Så skjer det noe:
Oljen ga araberne makt. De pumpet den ikke selv opp til å begynne med. Ei heller gjorde vi nordmenn. Vi trodde ikke først på det. Så ble vi grådige og "verdensmestre". Det er araberne også blitt. Forskjellen er at de tar sin religion inn i det store maktbildet.

Men, skal vi tåle at Muslimene følger opp våre dårlig historie - her i Norge? La de påvirke hele skoler i Oslo etterhvert? Snu opp ned på alt som er tradisjon i norsk offentlig skole?

Det er på tide vi våkner og sier i fra at ytringsfrihet og gjensidig respekt er grunnleggende verdier i det norske samfunn - i det minste hevder vi det når vi snakker med folk fra andre land og kulturer. Selvom vi har mislykkes i en alt for stor del av våre "fredsmeklinger".

Vi må slutte å jukse , uansett hva det dreier seg om

PS. På tide jeg også blogger på norsk, etter flere års "utlendighet". Den blog eksisterer riktignok fortsatt (på engelsk)