onsdag 18. november 2009

Hvor lenge husker vi - hva den enkelte politiker sa før valget?

Soria Moria II - er ganske festelig lesing, om du kan se det fra utsiden.
Miljø - sier en ting -gjør noe annet - Norge er miljøværsting. Ikke på grunn av din bil, mga Statens olje og gassinntekter
Fattigdom - sier en ting - gjør noe annet - Norge har fattigdommen okte siste 4 år.
Skole og utdanning - sier en ting - gjør noe annet
---
Les erklæringa.
Se hva de sa, de grønne, uskyldsfrie, i valgkampen.
Du kan ikke i dag selge en fiskebolle med så stor forskjell
mellom innhold og det som faktisk leveres.
MEN, norske media er ikke særlig kritisk på det punkt;
de lever jo nesten alle sammen av det du betaler i skatt på
arbeid og avgifter på ALT du kjøper.
Ikke bare det, de gammeldagse media har sørget for enerett
gjennom "konsesjonsregler". Som kontrolleres av et statlig
organ, samtidig som staten kontrollerer dette statlige organ.
Du må da enkelt kunne trekke slutning at her er Bukken og
Havresekken satt i system.
Er det andre deler av samfunnets voktere som ligner på denne
modellen?
Knapt noen - i Norge.
Bare tenk deg om.