søndag 29. mars 2009

SP har hatt landsmøte

Og hva så?
Partiets ledere oppfører seg som om de var landets største og viktigste parti.
Med en oppslutnng på mellom 4-6 prosent er jo det ganske så arrogant.
Det ble før i tiden kallt bondeklokskap eller andre kalte det bondefulskap.
Holder med de som holder med meg.
Før var alle bønder i Norge selvstendige næringsdrivende.
Nå, fordi de tviholder på de små enheter (men gir fullstendig blaffen i den lokale kjøpmann), har de ved å være med i skiftende regjeringinger for å fremme en sak som i det lange løp ikke er overlevelsedyktig, klart å innbille det norske folk at de står for "grønn politikk".
Ingen forurenser våre vassdrag og innsjøer mer enn bøndene. Ingen sprøyter mer gift ut i naturen enn bøndene.
Ingen får bedre betalt og har en sikrere næring enn bøndene.
De er blitt helt avhengig av støtte fra staten, les: Skattebetalerne, som på toppen av det hele har en av verden høyeste matvarepriser. Takket være importrestriksjoner og mangel på solidaritet med verdens fattigste bønder.
Jeg beundrer de bønder som skjønner forskjell på nostaligi og gårdsdrift som næring. Enten det er spesialisering eller stordrift.
Men, de er det ikke mange av i SP.
Der elsker man matmonopoler, men ingen andre monopoler.
Soria Moria kommer til å sprekke som trollet da solen kom frem - når folk flest ser hvilken dualisme og falskhet dette partiet står for. Det var jo ganske så brunt og fremmedhaskt i 1930-årene. Folk fra nabobygda?
Er de blitt bedre nå?
Dra på landet og finn det ut selv.
Det er ikke rart ungdommen flytter til byene.

tirsdag 17. mars 2009

Norsk Transport sløveri kalt plan - en dødsfelle

I dag igjen, en vanlig tirsdag morgen.
All transport gjennom Oslo blir blokkert av en lastebil.
Den var på jobb. Men "snublet" rett før det som kalles "Bygdøy-lokket" på E18 ut fra Oslo.
- Reis kollektivt. Ta trikken. Ta toget. Ta bussen. - Sier miljøaktivistene.
- Dyrk maten din hjemme da, og vær din egen elektriker, rørlegger og svev alene til nærmeste sykehus - for alt er stoppet opp. Ingen muligheter til å snu. Du skjønner ikke før det er du som ligger i ambulansen. Og forbanner alt og alle at ikke du blir prioritert i trafikken.
- Men, akk, det er jo ikke mulig å passere. Veien er for smal.

Og den samme tirsdag:

Trailer stopper i Festningstunnelen i Oslo (E18) - Straks 20 km kø fra vest. Miljøvennlig?
Trailer stopper i Festningstunnelen i Oslo (E18) - Straks 15 km kø fra øst. Miljøvennlig?
Varebil stopper på E18 - midlertidig (noen år nå) bro over jernbanen under Ekebergåsen. Ikke mulig å komme forbi. Miljøvennlig?
Selv ikke blå-lys hjelper. Ambulanse? Brannbil? Politi? Katastrofeberedskap?
Fullstendig propp satt igjen.

-- hm?
- Samfunnsikkerhet?
Satt over spill - fullstendig.
Av og til tenker jeg at de som bare tenker trikk, tog og buss, burde ha vært utsatt for noe der de selv trengte hjelp med sekunders margin mellom liv og død. Da hadde de ikke vært debanter, men muligvis fått en hederlig nekrolog.

Oslopakke 3 redder ingen i nød. Snarere det motsatte.
På toppen av det hele:
Ingen betaler mer for landets suverent dårligste transporttilbud, kollektivt eller privat, enn folk langs Oslofjorden.

Jeg er klar:
Sørg for at vi har en infrastruktur som på rimeligst mulig måte får fraktet våre eksportvarer til de steder der kundene er.
Sørg for at alle saksbehandlere får bredbånd i sin heim, slik at de ikke må være i kontorpallasset mer en 1-2 dager i uken.

Ha en vidunderlig uke

fredag 6. mars 2009

Prat - prat og atter prat

Det prates mye politikk i lille Norge.
Dessverre blir det med praten.

Og alt er blitt politikk.
Selv naboens restaurering av sin gamle garasje blir anket opp til Fylkes-nivå. Og så klager de samme folk selvfølgelig på skattenivået.

Men, det er jo ikke rart, i et samfunn som vegrer seg for å ha felles normer og standarder.

Du har sikkert reist rundt på veier i Norge.
Har du lagt merke til veiskiltingen?
Bakom bakkar og busk
Og litt oven og litt neden.

Pytt, pytt, det er førers ansvar - ikke sant?
Til å klippe treet, busken, se opp i stedet for på veien.

Og, vi må jo ta først og fremst ansvar for at de som gjør jobben får det så lettvint og så stor kollegial trivsel som mulig.

Brukerne - haha - ikke forstyrr oss. Vi er på jobb.

Det er en sannhet uten modifikasjoner:
Nordmenn=skippertak

Her skjer intet før en regjering eller et kommunestyre står for fall og representantene er redd for ikke å bli gjenvalgt.

Fremdeles, etter Norges samling for omkring 1000 år siden, så har vi de lokale småkonger og høvdinger (Les: Stortingsrepesentanter fra andre steder enn Akershus og Oslo). Utrolig i et land, der infrastruktur burde være topp prioritert for å få fisk og andre råvarer så raskt som mulig brakt til der hvor kundene er.

Skal jeg ta SV og SP alvorlig, så burde eksportvarene ta trikk gjennom Oslo, for så og omlastes til tog deretter. Til kundene i utlandet. Det er skikkelig miljøvennlig. Ikke sant?

Og jernbane, sier regjeringen, har aldri fått så store beviøgninger som nå.
Sant?
Bergensbanen ble bygd uten klattebevilgninger i sin tid.
Jeg sier ikke mer.

søndag 1. mars 2009

Infrastruktur - fra et sted til et annet

Jeg undres fremdeles over at så mange i Norge ser på effektiv infrastruktur som en miljøversting.
Det å flytte mat fra produsent til forbrukerens bord.
Det å flytte fôr og gjødsel til bondes dyr og åker og til fiskeoppdretterens mærer.
Det å flytte industrivarer fra utkant til knutepunkter.
Det å skape og tro at trikk og T-bane kan bidra til å frakte fisk fra Norge til utlandet er LØSNINGEN.

Det er og blir en dårligere og dårligere løsning på verdens miljø- og matmangelproblemer.

Og så, for å bli gjenvalgt til en ny periode på Stortinget, lage lappetepper.
Fortjener vi i Norge slike politikere?
Har vi behov for et annet valgsystem?
Og et system der byråkratenes makt reduseres vesentlig.
I dag bestemmer de ansatte byråkrater et sted mellom 97-99 prosent av hva som Storting og Regjering kan beslutte. Basert på tidligere vedtak i styrende organer. Ikke bare det, men fortolkningene er nødvendigvis ikke de samme som Stortinget har ment.

Så, hvor demokratisk er Norge?

Da jeg for 15 år siden sa at det finnes korrupsjon i Norge, og mer enn folk flest er klar over, ble jeg hånet og ledd av. Hva har vist seg?
Alle vet jo at i våre små kommuner, der kjenner "alle" hverandre, og ingen vil "skade" sin nabo og venn.

Dette siste har også med infrastruktur å gjøre, om du tenker deg om.

Ha en flott uke.