søndag 1. mars 2009

Infrastruktur - fra et sted til et annet

Jeg undres fremdeles over at så mange i Norge ser på effektiv infrastruktur som en miljøversting.
Det å flytte mat fra produsent til forbrukerens bord.
Det å flytte fôr og gjødsel til bondes dyr og åker og til fiskeoppdretterens mærer.
Det å flytte industrivarer fra utkant til knutepunkter.
Det å skape og tro at trikk og T-bane kan bidra til å frakte fisk fra Norge til utlandet er LØSNINGEN.

Det er og blir en dårligere og dårligere løsning på verdens miljø- og matmangelproblemer.

Og så, for å bli gjenvalgt til en ny periode på Stortinget, lage lappetepper.
Fortjener vi i Norge slike politikere?
Har vi behov for et annet valgsystem?
Og et system der byråkratenes makt reduseres vesentlig.
I dag bestemmer de ansatte byråkrater et sted mellom 97-99 prosent av hva som Storting og Regjering kan beslutte. Basert på tidligere vedtak i styrende organer. Ikke bare det, men fortolkningene er nødvendigvis ikke de samme som Stortinget har ment.

Så, hvor demokratisk er Norge?

Da jeg for 15 år siden sa at det finnes korrupsjon i Norge, og mer enn folk flest er klar over, ble jeg hånet og ledd av. Hva har vist seg?
Alle vet jo at i våre små kommuner, der kjenner "alle" hverandre, og ingen vil "skade" sin nabo og venn.

Dette siste har også med infrastruktur å gjøre, om du tenker deg om.

Ha en flott uke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar