tirsdag 18. august 2009

Valg og valgløfter

Dessverre, de fleste nordmenn som har anledning til til å stemme ved årets stortingsvalg, har fullstendig glemt de store lovnader før forrige stortingsvalg og alt hva de rødgrønne lovet gjennom Soria Moria erklæringen.

Husker du Kristin Halvorsen eplekjekt sa at fattigdomsproblemet i Norge, med henne og SV i regjering skulle bli avskaffet med nærmest et knips.
Resultat: Flere fattige en noengang i Norge.

Sykehuskøer? De garanterer vi skal bli borte.
Resultat: Lengre enn noen sinne.

"Vi skal fylle alle tomme svømmebasseng", Jens Stoltenberg.
Resultat: Flere tomme enn for 5 år siden.

Miljøvern:
Hvor er det blitt av månelandingen? (Rensingen av gasskraftverkene)
Resultat: Utsatt på ubestemt tid.

Soningskøene:
De er blitt kortere.
Hvorfor?
Nedsatt straff. Sluppet ut før den straffetid den enkelte norsk rettsapparat er blitt idømt.
Er det riktig å frigi straffedømte før soningen i henhold til hva retten har avgjort?
Hva med de fornærmede og pårørende?

Skole:
Flere lærere?
Eller er det kunnskapsrike lærere som skal til?
Øke antall lærerstudenter, som ikke komme ikke kommer inn på andre studier, eller
øke kvaliteten og lønnen og arbeidsvilkårene for lærere som yrke.
Skal lærerne fortsatt skrive side opp og ned som skussmål, i stedet for flere ganger i året gi en enkel tilbakemelding i form av en karakter.
Og svare på flere og flere forsøk og skjemaer som skal sendes skolebyråkrater, som knapt har undervist, og som det viser seg ikke leser eller tar hensyn til de tilbakemeldinger som kommer inn hva gjelder den enkelte elevs beste.

Se andre bloggere her

Nok for i dag...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar