onsdag 8. juli 2009

AUF mener Norge blir kjedeligere med en borgerlig regjering

Hurra,
at det går an å være så livsfjern. Denne AUF-leder i sin åpningstale på Utøya
lever i en verden som strider fullstendig mot ungdoms ønske om å finne seg sjæl.
Noe så dødskjedelig og konservativt. Staten vet bedre enn deg. Grøss.

Fra Gamla i Oslo - stenge kl 2? Konserten varte til 3. Til inntekt for Tøyen seilforening. Hele arrangementet var en risikosport. Etter de rød-grønnes holdning: Underskudd. Og slutt på denne båtforening fra en av Oslo sine tradisjonelle arbeiderstrøk sin båtforening. Neste skritt: Søk hos NAV. Kan det virkelig bli så håpløst dumt og byråkratisk? Du bestemmer ved Stortingsvalget.

Fra finalen på Gamle til inntekt for Tøyen Seilforening. De restaurer bl.a. en gammel Collin Archer - uten skattebetalernes bidrag via saksbehandlere i Trond Giskes departement.

Alle ungdommer VET at de rødgrønne vil stenge kranene tidligere enn på 30 år.
Og at all kultur og aktivitet skal være statelig styrt med statlige anstatte til å ta
vare på ungdommen. Alle skal inn i de rød-grønnes mønster. Må søke det offentlige i
stedet for å få lov til å utfolde seg selv.
Kommunistkina? Tenk at staten og Trond G(r)iske har sørget for statsmonopol på inntekter
alle frivillige organisasjoner selv tidligere sørget for. Nå får de ikke lov. I stedet må de søke.
Og de som får støtte, må være etter de rødgrønnes politiske linje.

Redusert MOMS på mat? Ikke mat til dyr - kategori: Kjeledyr. Hvorfor. I det minste katter rydder hus, hytte og låver for skadedyr. Vi kjøper mat til katten med verdens høyeste matvare-moms.


Og tenk deg om, vi lever i et flerkulturet Norge og Europa. det betyr også at generasjoner skal ha respekt for det gamle og det nye, i skjønn forening. Som her.


Da er nok Høyre mye mer åpne for en levende ungdomskultur - der ungdommen selv
råder over hva de ønsker. Et parti som respekterer deg som enkeltindivid. Som ikke lover gull og grønne skoger via søknader til det offentlige, men som slipper deg til.
Det er til syvende og sist deg det handler om - ikke stå med lua i handa for å søke om offentlig støtte, fordi du ikke selv får skaffe deg egne midler. Uten at de rød-grønne mistenker deg og forbyr deg med ditt tiltak og ide.

Ungdom, våkn opp. Vær radikal. Slik som ungdom for mange år siden gjorde her i landet:
Mot AP-Partiboka. Se hvordan kameraderiet styrer deg og Norge. Bukken og havresekken. Sier en ting og gjør noe annet. Hele tiden.
Hva står så i media? Tja, tenk deg om. Hvilke media som stort sett lever/overlever av støtte fra "det offentlige" vil skrive/snakke "Roma" midt i mot? Det har de ikke råd til.
Men, i dag, ser vi media er livredde for de nye media her på internett.

Med andre ord:
Nærmere korrupsjon og sensur kommer vi ikke. Men, den er såkalt lovlig, så lenge bukken passer havresekken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar