torsdag 16. april 2009

Norsk politikk - anno 2009

Det er da ganske utrolig hvordan "aktivt" eierskap utøves av dagens norske regjering i forhold til Soria Moria og alle de ord som er blitt formidlet via subsidierte media i dette lille land.

Det blir for meg blah - blah og atter blah.
En sak er Aker.
Men, tenk også på vårt felles pensjonsfond, utland, som har store andeler av eierskap i selskaper som ødelegger natur og urbefolkning bl. a. i Peru.
Og som det ble gitt klar beskjed om for nærmere 3 år siden.
Hva svarer finansministeren på det?
Svada. SV-preik. handlingslammet. Griskhet, heter dette på godt norsk.

Aker?
Min kommentar: Brustadbua.
Det er forståelsen av hva 98% av hvor nordmenn flesst har sin arbeidsplass.
De er underleverandører. Ikke bank og finans der den norske stat allerede er storeiere.

Problemet/Politiken er jo åpenlyst: Der de ansatte og eierne ikke er medlemmer av LO får de ingen pakke. Pakka går da til NAV. De ansatte der. Men ikke til de som har rettighetene.

Hvor skjevt kan det bli?
Hva gjør Soria Moria gjengen:
Setter ned utvalg etter utvalg, utvalgt fra egne rekker av personer som knapt vet hva ærlig jobb på golvet dreier seg om.
Snakker kun mg kommiteer somløser ingen ting. Kun gir jobb for byråkrater som ikke eksportere noen som helst av norsk verdiskapning. Bare fine ord. Blah - blah - blah.

Vil du sette ned en granskingskommite for å finne ut av hva gikk feil med forrige ukes inntak av mat, for så å få et resultat 2 år etter, eller lagt i skuffen av en byråkrat?

Antar du er voksen nok til å si:
Det er uakseptabelt.
Her må jobbes. Og jobben starter med samling i bånn. Ikke med å støtte statseide finansinstitusjoner og statsbedrifter.

PS. Så du SVT her forrige dagen? Om hva som forurenser mest? BBC har presentert det samme.
Helt entydig: Landbruket. Og det helt uten skrupler. Og Senterpartiet i Norge kaller seg selv: Grønne. Frekkheten har ingen grenser. Og i Norge har vi på toppen av det hele landbruksmonopol. Er vi virkelig så naive?

Lykke på veien videre;))

1 kommentar: